Công ty TNHH thiết bị an ninh và ứng dụng công nghệ

Tiêu chuẩn TCVN về thiết bị phòng cháy, chữa cháy

Thứ Hai, 26/02/2024
Admin

   

  Tiêu chuẩn TCVN thiết bị phòng cháy, chữa cháy

   

  1. TCVN 3890:2023 - Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí

  1.1 Tiêu chuẩn TCVN 3890:2023 quy định về trang bị, bố trí phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho nhà, công trình, đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định [5], khi:

  - Xây dựng mới;

  - Cải tạo làm tăng quy mô hoặc chuyển đổi công năng sử dụng của gian phòng, nhà, công trình;

  - Cải tạo làm tăng quy mô của khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định [5].

  - Thay đổi hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng, nhà, công trình theo hướng tăng tính chất nguy hiểm cháy.

  1.2 Đối với nhà và công trình ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩnTCVN 3890:2023 còn phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn riêng của các loại hình công trình đó, trong trường hợp có quy định khác với quy định tại tiêu chuẩn này, phải áp dụng quy định có yêu cầu cao hơn.
  1.3 Đối với nhà và công trình chưa có quy định cụ thể thì nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp Bộ về phòng cháy và chữa cháy.

  Tin liên quan

  TCVN 13877-2:2023 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng bột- Phần 2: Yêu cầu thiết kế.

  Thứ Hai, 04/03/2024
  Admin

  TCVN 13877-2:2023 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng bột- Phần 2: Yêu cầu thiết kế. TẢI TCVN13877-2:2023 TẠI ĐÂY

  TCVN 3890:2021

  Thứ Bảy, 02/03/2024
  Admin

  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN, HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ Fire protection - Fire...

  TCVN 7336 : 2021

  Thứ Bảy, 02/03/2024
  Admin

  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG NƯỚC, BỌT – YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT Fire protection –...

  TCVN 12653-2:2019 - Phòng cháy chữa cháy - Ống và phụ tùng đường ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động - Phần 2: Phương pháp thử

  Thứ Hai, 26/02/2024
  Admin

  TCVN 12653-2:2019 - Phòng cháy chữa cháy - Ống và phụ tùng đường ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động - Phần 2:...

  Gọi ngay cho chúng tôi
  Chat với chúng tôi qua Zalo
  Gửi email cho chúng tôi