Công ty TNHH thiết bị an ninh và ứng dụng công nghệ

Phần 2- THUYẾT MINH THIẾT KẾ THẨM DUYỆT PCCC 2023- THEO QCVN 06:2022

Thứ Hai, 19/02/2024
Admin

4. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

4.1.   Hệ thống báo cháy:

Hệ thống báo cháy được điều khiển hoạt động bởi 1 tủ trung tâm báo cháy. Tủ trung tâm báo cháy chính được đặt tại phòng trực pccc của tòa nhà, nơi có người trực 24/24h.

Tủ trung tâm báo cháy là nơi tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin và sẽ đưa ra các tín hiệu điều khiển các thiết bị chấp hành. Các tín hiệu báo cháy được gửi về từ các đầu báo cháy loại thường. Các đầu báo cháy có thể chuyển thông tin báo cháy trực tiếp về tủ trung tâm. Các đầu báo cháy thiết kế cho công trình bao gồm 2 loại là đầu báo cháy nhiệt và đầu báo cháy khói quang. Ngoài các đầu báo cháy, tín hiệu báo cháy còn được tiếp nhận thông qua nút ấn báo cháy. Loại tín hiệu này do con người phát hiện đám cháy và nhấn nút để báo về tủ trung tâm, tủ trung tâm báo cháy còn có chức năng kiểm soát hệ thống chữa cháy bằng nước. Ngoài ra tủ trung tâm báo cháy còn đưa ra các tín hiệu điều khiển các thiết bị ngoại vi

hoạt động như đã cấu hình từ trước như: Điều khiển hệ thống thang máy chạy về tầng 1, điều khiển hệ thống tăng áp cầu thang và hệ thống hút khói hành lang hoạt động, điều khiển còi đèn báo cháy thường và điều khiển các hệ thống khác có trong công trình tùy thuộc vào việc lựa chọn thêm hệ thống cần điều khiển

4.2.   Hệ thống chữa cháy Sprinkler kết hợp họng nước chữa cháy vách tường:

Bình thường trong hệ thống luôn luôn được tích lũy sẵn áp suất trong đường ống. Khi sử dụng nước cho chữa cháy (họng nước chữa cháy vách tường phun nước hoặc các đầu phun Sprinkler phun nước) thì áp suất trong đường ống sẽ giảm đi. Các công tắc áp lực được lắp vào đường ống sẽ được kích hoạt khi áp suất của hệ thống giảm đến giá trị đủ nhỏ tới ngưỡng tác động khởi động bơm bù áp chữa cháy. Khi đó, công tắc áp lực sẽ cấp tín hiệu để khởi động máy bơm bù áp lực. Nếu máy bơm bù áp lực không cung cấp đủ lượng áp suất cần thiết thì áp suất trong đường ống vẫn tiếp tục giảm, giảm đến ngưỡng tác động của công tác áp lực cho máy bơm chính khi đó, công tắc áp lực này sẽ tác động để khởi động máy bơm chữa cháy chính. Trong trường hợp máy bơm chữa cháy chính không hoạt động (có thể do sự cố) thì áp suất lại giảm tiếp nữa và khi đó, 1 công tắc áp lực cho máy bơm dự phòng sẽ được kích hoạt để khởi động máy bơm dự phòng.

Khi máy bơm hoạt động và tạo ra được áp lực trong đường ống, áp lực này tăng đến giá trị đủ lớn cho phép thì công tắc áp lực sẽ tác động để dừng sự hoạt động của máy bơm.

Tại trạm bơm, trên các đường ống chính cấp nước cho từng khu vực có lắp đặt van báo động, các van báo động sẽ hoạt động khi có dòng nước chảy qua.

Tại mỗi tầng của công trình đều được trang bị 1 van chặn tổng, 1 công tắc dòng chảy và 1 van chặn nhỏ hơn dùng để xả áp trong tầng đó khi cần thiết (khi kiểm tra hoặc sửa chữa đường ống tầng). Van chặn dùng để tách riêng vùng đó khỏi hệ thống khi có nhu cầu sửa chữa hoặc bảo dưỡng, trong khi sửa chữa vùng đó thì các vùng khác vẫn có thể hoạt động bình thường. Công tắc dòng chảy để báo cho biết khi vùng nào đang có dòng nước chảy qua. Van chặn DN32 có tác dụng xả nước trong đường ống ở khu vực tầng đó khi bảo dưỡng, cũng có thể dùng van đó để kiểm tra sự hoạt động của vùng đó cũng như của trạm bơm.

Các công tắc dòng chảy được nối với hệ thống báo cháy tự động. Công tắc dòng chảy để cung cấp tín hiệu chữa cháy ở khu vực đó về tủ trung tâm báo cháy. Hệ thống báo cháy sẽ biết được khu vực nào đang có hoạt động chữa cháy diễn ra.

Các đầu phun chữa cháy Sprinkler được lắp đặt trên trần của công trình, mỗi đầu Sprinkler được coi như 1 van khóa, các đầu phun có 1 cơ cấu khóa van bằng 1 ống thủy tinh đựng chất lỏng dễ bay hơi. Các khóa này sẽ bị vỡ khi nhiệt độ môi trường đạt tới 1 giá trị xác định. Ở đây, hệ thống dùng các đầu phun theo tiêu chuẩn 680C, khi các ống thủy tinh vỡ ra, van khóa sẽ được mở và nước trong đường ống sẽ phun ra.

4..3.   Các trụ tiếp nước chữa cháy và trụ chữa cháy ngoài nhà:

Hệ thống chữa cháy dùng nước đã được tính toán thiết kế theo tiêu chuẩn, tuy nhiên trong nhiều trường hợp hệ thống có thể không vận hành do nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như khác quan. Giả sử 1 đám cháy quá lớn và lượng nước dự trữ cho chữa cháy không còn đủ dùng, hoặc trường hợp khác hệ thống máy bơm không hoạt động, khi đó các trụ tiếp nước sẽ rất hữu ích. Các trụ tiếp nước chữa cháy sẽ tiếp nước trực tiếp vào hệ thống ống chữa cháy của công trình. Khi đó, các xe chữa cháy chuyên nghiệp chỉ cần đấu bơm vào các họng tiếp nước và cung cấp nước chữa cháy vào trong nhà để chữa cháy.

5: TÍNH TOÁN KHỐI TÍCH BỂ NƯỚC VÀ MÁY BƠM CHỮA CHÁY

Lựa chọn điểm tính toán: thep phụ lục tính toán

Tính toán máy bơm chữa cháy, bể nước chữa cháy

Căn cứ vào cường độ phun cho từng khu vực và vị trí của từng khu vực theo đặc điểm kiến trúc của công trình thì việc tính toán thủy lực cho hệ thống được tính cho những vị trí bất lợi nhất về lưu lượng và áp lực:

Khi có cháy xảy ra lưu lượng nước cần thiết lấy từ nguồn cung cấp nước cơ bản để hệ thống làm việc: Các thông số được thể hiện trong phụ lục bảng tính.

6. HỆ THỐNG HÚT KHÓI

6.1. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ THAM KHẢO

Hệ thống hút khói phục vụ cho công trình được thiết kế căn cứ vào các tiêu chuẩn thiết kế sau:

Tiêu chuẩn & Quy chuẩn Việt Nam

QCXDVN 05-2008/BXD

Nhà ở và công trình công cộng An toàn sinh mạng và sức khỏe

TCVN 2622-1995

Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế

QCXDVN 09: 2017

QCKT Quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả

TCVN 232: 1999

Hệ thống thông gió-Điều hoà không khí và cấp lạnh-Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu

TCVN 5687: 2010

Thông gió- Điều hòa không khí- Tiêu chuẩn thiết kế

QCVN 06- 2022/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

6.2. Hệ thống hút khói

Tính toán chi tiết hệ thống hút khói và cấp bù khí theo phụ lục kèm theo.

Các quạt hút khói kể cả động cơ sẽ có thể hoạt động được có hiệu quả tại 300°C trong 2 giờ và được nối với nguồn điện máy phát dự phòng. Dây cấp nguồn là dây chống cháy ít nhất 2 giờ.

Tính toán hệ thống hút khói sự cố và cấp bù khí

Tính toán cột áp quạt hút khói sự cố

6.3. Hệ thống cấp không khí bù:

Để bù lại lượng không khí do hệ thống hút khói hút ra, tránh gây ra hiện tượng chênh lệch áp suất giữa các khu vực.

Hệ thống cấp không khí bù thiết kế theo cơ chế tự nhiên, mở các louver trên mặt ngoài tường đảm bảo cấp đủ 100% lưu lượng hút khói, vận tốc qua các lỗ mở không quá 6m/s.

7. KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu tính toán trên cơ sở yêu cầu của chủ đầu tư và các quy định của tiêu chuẩn nhà nước, cộng với nghiên cứu khả năng kỹ thuật của các hãng sản xuất thiết bị PCCC. Chúng tôi đã đưa ra được giải pháp hệ thống PCCC hiện đại, đạt độ an toàn cao, phù hợp với các tiêu chuẩn của nhà nước trong lĩnh vực PCCC.

Hệ chữa cháy chủ đạo bằng nước và phụ trợ là bình bột chữa cháy xách tay. Khi đám cháy mới phát sinh còn cháy nhỏ thì có thể dùng phương tiện chữa cháy ban đầu là các bình chữa cháy để dập tắt.

Hệ thống Phòng cháy, chữa cháy được thiết kế thoả mãn yêu cầu của chủ đầu tư đề ra.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy là hệ thống hiện đại có độ tin cậy cao./.

III- TỔNG KẾT

Thuyết minh thiết kế PCCC 2023 mới nhất không chỉ là bước quan trọng trong quá trình xin phép xây dựng, thẩm duyệt PCCC mà còn đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư. Để đảm bảo hiệu quả và tuân thủ, nên tìm đến các chuyên gia, công ty có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực này.

Viết bình luận của bạn

Tin liên quan

HỆ THỐNG THÔNG BÁO KHẨN CẤP FV-200

Thứ Hai, 04/03/2024
Admin

A.HỆ THỐNG THÔNG BÁO KHẨN CẤP FV-200 Hệ thống FV-200 dễ dàng mở rộng, thích hợp dùng cho thông báo khẩn cấp hoặc thông báo chung Hệ...

Tường chống cháy ( Fire Walls - NFPA 221)

Thứ Bảy, 02/03/2024
Admin

Tường chống cháy ( Fire Walls - NFPA 221) (nguồn: tham khảo internet)

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi