Tài liệu tham khảo

Nguyên tắc hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thứ Bảy, 02/03/2024
Admin

(nguồn: sưu tầm internet)

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy và chữa cháy

Thứ Bảy, 02/03/2024
Admin

 Đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC đối với một số nội dung quản lý nhà nước về PCCC như “thẩm tra thiết kế...

QCVN 06:2022/BXD-QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Thứ Bảy, 02/03/2024
Admin

tải QCVN 06:2022/BXD tại đây

Quy trình bảo trì, bảo dưỡng của nhà thầu thi công hệ thống PCCC

Thứ Năm, 29/02/2024
Admin

    Tần suất bảo dưỡng, định kì, và kiểm tra liên động hệ thống: 6 tháng / lần Công ty sử dụng những nhân viên được đào...

Tổng quan 5 bước về Quy trình đấu thầu , dự thầu

Thứ Năm, 29/02/2024
Admin

  Mục Lục Chuẩn bị hồ sơ mời thầu: Đăng ký tham gia đấu thầu Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thầu Nộp hồ sơ đăng ký Xem xét và...

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi