Công ty TNHH thiết bị an ninh và ứng dụng công nghệ

TỔNG HỢP TIÊU CHUẨN PCCC CẬP NHẬT MỚI NHẤT NĂM 2023

Thứ Hai, 23/10/2023
Admin
  1. TCVN 3890:2023 - Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí
  Tải TCVN 3890:2023 tại đây
  2. TCVN 5740:2009 - Phương tiện phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy - Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su
  Tải TCVN 5740:2009 tại đây
  Tải TCVN 5740:20XX_Dự thảo tại đây
  3. TCVN 6100:1996 - Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Cacbon đioxit
  Tải TCVN 6100:1996 tại đây
  4. TCVN 6101:1996 - Thiết bị chữa cháy - Hệ thống chữa cháy cacbon đioxit - Thiết kế và lắp đặt
  Tải TCVN 6101:1996 tại đây
  5. TCVN TCVN 6305-1:2007 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler
  Tải TCVN 6305-1:2007 tại đây
  6. TCVN TCVN 6305-2:2007 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
  Tải TCVN 6305-2:2007 tại đây
  7. TCVN TCVN 6305-3:2007 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô
  Tải TCVN 6305-3:2007 tại đây
  8. TCVN 6305-4:1997 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinklơ tự động - Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh
  Tải TCVN 6305-4:1997 tại đây
  9. TCVN 6305-5:2009 - Phòng cháy và chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn
  Tải TCVN 6305-5:2009 tại đây
  10. TCVN 6305-6:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều
  Tải TCVN 6305-6:2013 tại đây
  11. TCVN 6305-7:2006 - Phòng cháy, chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 7: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm (ESFR)
  Tải TCVN 6305-7:2006 tại đây
  12. TCVN 6305-8:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô trác động trước
  Tải TCVN 6305-8:2013 tại đây
  13. TCVN 6305-9:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương
  Tải TCVN 6305-9:2013 tại đây
  14. TCVN 6305-10:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà
  Tải TCVN 6305-10:2013 tại đây
  15. TCVN 6305-11:2006 - Phòng cháy, chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 11: Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống
  Tải TCVN 6305-11:2006 tại đây
  16. TCVN 6305-12:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 12: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép
  Tải TCVN 6305-12:2013 tại đây

  Tin liên quan

  TCVN 13877-2:2023 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng bột- Phần 2: Yêu cầu thiết kế.

  Thứ Hai, 04/03/2024
  Admin

  TCVN 13877-2:2023 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng bột- Phần 2: Yêu cầu thiết kế. TẢI TCVN13877-2:2023 TẠI ĐÂY

  TCVN 3890:2021

  Thứ Bảy, 02/03/2024
  Admin

  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN, HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ Fire protection - Fire...

  TCVN 7336 : 2021

  Thứ Bảy, 02/03/2024
  Admin

  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG NƯỚC, BỌT – YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT Fire protection –...

  TCVN 12653-2:2019 - Phòng cháy chữa cháy - Ống và phụ tùng đường ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động - Phần 2: Phương pháp thử

  Thứ Hai, 26/02/2024
  Admin

  TCVN 12653-2:2019 - Phòng cháy chữa cháy - Ống và phụ tùng đường ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động - Phần 2:...

  Gọi ngay cho chúng tôi
  Chat với chúng tôi qua Zalo
  Gửi email cho chúng tôi