Công ty TNHH thiết bị an ninh và ứng dụng công nghệ

TỔNG HỢP TIÊU CHUẨN PCCC CẬP NHẬT MỚI NHẤT NĂM 2023

Thứ Hai, 23/10/2023
Admin
  1. TCVN 3890:2023 - Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí
  Tải TCVN 3890:2023 tại đây
  2. TCVN 5740:2009 - Phương tiện phòng cháy chữa cháy - Vòi đẩy chữa cháy - Vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su
  Tải TCVN 5740:2009 tại đây
  Tải TCVN 5740:20XX_Dự thảo tại đây
  3. TCVN 6100:1996 - Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Cacbon đioxit
  Tải TCVN 6100:1996 tại đây
  4. TCVN 6101:1996 - Thiết bị chữa cháy - Hệ thống chữa cháy cacbon đioxit - Thiết kế và lắp đặt
  Tải TCVN 6101:1996 tại đây
  5. TCVN TCVN 6305-1:2007 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler
  Tải TCVN 6305-1:2007 tại đây
  6. TCVN TCVN 6305-2:2007 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước
  Tải TCVN 6305-2:2007 tại đây
  7. TCVN TCVN 6305-3:2007 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô
  Tải TCVN 6305-3:2007 tại đây
  8. TCVN 6305-4:1997 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinklơ tự động - Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh
  Tải TCVN 6305-4:1997 tại đây
  9. TCVN 6305-5:2009 - Phòng cháy và chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn
  Tải TCVN 6305-5:2009 tại đây
  10. TCVN 6305-6:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều
  Tải TCVN 6305-6:2013 tại đây
  11. TCVN 6305-7:2006 - Phòng cháy, chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 7: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler phản ứng nhanh ngăn chặn sớm (ESFR)
  Tải TCVN 6305-7:2006 tại đây
  12. TCVN 6305-8:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô trác động trước
  Tải TCVN 6305-8:2013 tại đây
  13. TCVN 6305-9:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương
  Tải TCVN 6305-9:2013 tại đây
  14. TCVN 6305-10:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà
  Tải TCVN 6305-10:2013 tại đây
  15. TCVN 6305-11:2006 - Phòng cháy, chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 11: Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống
  Tải TCVN 6305-11:2006 tại đây
  16. TCVN 6305-12:2013 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Phần 12: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép
  Tải TCVN 6305-12:2013 tại đây

  Tin liên quan

  Mẫu PC11 – Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu PCCC

  Thứ Năm, 26/10/2023
  Admin

  Mẫu số PC11 Nghị định 136 – Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC Thông tin mẫu PC11 nghị định 136  Loại...

  Mẫu PC01 Nghị định 136 – Mẫu biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ

  Thứ Năm, 26/10/2023
  Admin

  Biểu Mẫu Sử Dụng Trong Công Tác PCCC [Cập Nhật] Tổng hợp biểu mẫu dùng trong công tác phòng cháy chữa cháy Có nhiều Quý Khách hàng...

  THÔNG TƯ 52/2014/TT-BCA NGÀY 28/10/2014 VỀ QUẢN LÝ, BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BAN HÀNH

  Thứ Năm, 26/10/2023
  Admin

  Tìm hiểu quy định pccc về thời gian bảo dưỡng hệ thống pccc định kỳ tại điều 26 và 27, Mục số 7 của Thông tư số 52/2014/TT-BCA....

  Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra PCCC Định Kỳ Mới Nhất

  Thứ Năm, 26/10/2023
  Admin

  Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra PCCC Định Kỳ Mới Nhất Biên bản tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy là mẫu văn bản báo cáo ghi...

  Tiêu chuẩn TCVN Hệ thống điều hòa không khí thông gió - Phòng sạch và kiểm soát môi trường

  Thứ Ba, 24/10/2023
  Admin

  1. TCVN 12350-1:2018 ISO 16890-1:2016 - Tiêu chuẩn Quốc gia Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 1: Quy định kỹ...

  Gọi ngay cho chúng tôi
  Chat với chúng tôi qua Zalo
  Gửi email cho chúng tôi