Xuất xứ : Honeywell Trung Quốc

FSS là một loạt sản phẩm được phát triển mới bởi NOTIFIER® cho Trung tâm điều khiển báo cháy N6000, bao gồm
hệ thống điện thoại khẩn cấp và lệnh thoại.

Hệ thống bao gồm : 

Trung tâm điều khiển hệ thống Fire Phone  : FSS-TCC

Bộ điện thoại cầm tay : FSS-FHS và Hộp giắc cắm điện thoại cầm tay : FPJ

 

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi