Đầu báo nhiệt độ xe buýt JA-111TH

Tất cả các chức năng được xác định trong MyJABLOTRON, cho phép người dùng giám sát và kiểm soát mọi thứ, mọi lúc, mọi nơi.

Để có chức năng phù hợp, nên sử dụng bộ phát GSM và LAN để liên lạc với MyJABLOTRON. Chức năng chuyển đổi đầu ra có thể lập trình không được đảm bảo trong trường hợp có lỗi giao tiếp bên ngoài hoặc lỗi máy chủ.

  • Tối đa 2 nhiệt kế trên mỗi thiết bị có thể điều khiển đầu ra được lập trình từ xa

  • Chế độ điều khiển nhiệt độ bằng tay

  • Thông báo nếu vượt quá giá trị giới hạn 

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi